Poczta jednostek edukacyjnych

Poczta jednostek edukacyjnych

m. st. Warszawy

Poczta EDU

AKTUALNOŚCI

 

12.09.2016

Utrudniony dostęp do poczty.

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że zgłaszane przez Państwa problemy z dostępem do poczty w domenie edu.um.warszawa.pl z wykorzystaniem klientów pocztowych wg naszej weryfikacji dotyczą tylko tych z Państwa, którzy mają dostęp do Internetu zapewniany przez firmę Orange. Nasze testy i wywiady w placówkach potwierdzają, że na łączach od innych operatorów takich problemów nie ma. Zgłosiliśmy problem do Orange i oczekujemy na wyjaśnienia.

Wg naszych ustaleń, problem nie dotyczy dostępu do poczty poprzez stronę WWW https://poczta.edu.um.warszawa.pl

Inne możliwe czynniki mogące mieć wpływ na dostęp do systemu pocztowego EDU:

- ograniczenia wynikające z braku wsparcia dla systemu Windows XP
- konfiguracja programu chroniącego stację roboczą
- konfiguracja programu chroniącego stację roboczą
- konfiguracja klienta pocztowego
- styk z Internetem w placówce


20.02.2015

Utrudniony dostęp do poczty.

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że występują problemy z dostępem do usługi poczty elektronicznej. Wszystko wskazuje na to, że ich źródłem jest styk sieci międzyoperatorskich. W szczególności problem dotyka klientów Orange, którzy mają usługi typu DSL. Zgłosiliśmy problem do operatorów telekomunikacyjnych i oczekujemy na skuteczną reakcję.

30.04.2014

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 30.04.2014 r. został zaktualizowany system poczty EDU. Widocznym dla Państwa wynikiem aktualizacji jest zmiana interfejsu uzytkownika w kliencie WWW.

28.04.2014

Uprzejmie informujemy, że z powodu prac konserwacyjnych w dniu 30.04.2014 r. dostęp do serwera EDU od godz. 13:00 może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.

21.03.2014

Uprzejmie informujemy, że uległy  zmianie zasady zarządzania kontami w domenie EDU. Zapoznaj się ze szczegółami …

28.01.2013

Uprzejmie informujemy, że z powodu prac konserwacyjnych w dniu 30.01.2013 r. dostęp do serwera EDU w godz. 8.00 - 16.00 może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.

24.09.2012

Wprowadzone zostały nowe procedury zarządzania kontami w domenie EDU. Zapoznaj się ze szczegółami …

16.01.2012

W dniu dzisiejszym została rozesłana do użytkowników domeny @edu.um.warszawa.pl korespondencja dot. bezpieczeństwa poczty. Treść wiadomości -ZOBACZ.

05.10.2011
W dniu 06.10.2011 od godziny 15.00 do 24.00 będą prowadzone prace aktualizacyjne na serwerze poczta.edu.um.warszawa.pl. W związku z powyższym możliwe są przerwy w dostępie do usługi poczty. Za utrudnienia przepraszamy.

10.08.2011
Uwaga! Każdorazowo wysyłając e-mail na adres helpdesk@um.warszawa.pl prosimy o podanie danych kontaktowych: Imię, Nazwisko, nazwa placówki, telefon kontaktowy. Korespondencja bez danych kontaktowych nie będzie przetwarzana.

04.08.2011
Wszelkie prace związane z bieżącą konserwacją systemu pocztowego mogą być przeprowadzane w każdy czwartek od godz. 16.00 do 22.00. Prace konserwacyjne mogą skutkować przerwami w dostępie do systemu.

01.08.2011
Poczta została uruchomiona.
Dostęp do starej poczty będzie możliwy do dnia 15 września za pośrednictwem POP3 oraz strony WEB.
Wszelkie pytania dot. nowej poczty prosimy kierować na adres helpdesk@um.warszawa.pl

18.07.2011
Planowane uruchomienie nowej poczty: 01 sierpnia 2011 r.